§ 15 Sosiaaliohjaaja

Lataa 

KEUDno-2019-869

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

• virka jätetään täyttämättä.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Makkonen, perhekeskuspalveluiden koordinoiva esimies

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote