§ 13 Väliaikainen sopimus fysioterapiapalvelun hankinnasta Vireus

Lataa 

KEUDno-2021-9316

Päätöspäivämäärä

22.4.2021

Päätöksen tekijä

kuntoutuspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 22 kohdan 2 mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niistä koskevista hankintaoikaisuista

Päätös

Tehdään väliaikainen sopimus fysioterapiapalvelun hankinnasta Vireuksen kanssa.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut