§ 18 Päätös Työkykyhankkeen lääkäripalvelujen suorahankinnasta Invalidisäätiön Live Palveluilta

Lataa 

KEUDno-2021-9034

Päätöspäivämäärä

29.4.2021

Päätöksen tekijä

kuntoutuspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

STM rahoituspäätös ja valtionavustuksen ehdot (VN/14882/2020, päätös annettu 16.2.2021)

Päätös

Päätän hankkia Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeeseen tarvittavat lääkäripalvelut suorahankintana Invalidisäätiön Live Palveluilta ajalle 3.5.-30.7.2021.

Hankinnasta laaditaan erillinen palvelusopimus palveluntuottajan kanssa. Ostoja tätä suorahankintaa koskien tehdään korkeintaan 19 900€ arvosta.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote