§ 10 FIM-järjestelmän hankkiminen Keusoten kuntoutuskeskukseen

Lataa 

KEUDno-2021-5856

Päätöspäivämäärä

22.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntoutuspalvelujen päällikkö

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 22 kohdan 2 mukaan palvelualueilla tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, hankintasopimuksista ja -sitoumuksista, milloin niiden arvo on enintään 400 000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän hankkia Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuntoutuskeskukseen FIM-järjestelmän vaativan osastokuntoutuksen osastoille 2 ja 5. Arvioitu kustannus on noin 7 500 € / vuosi + alv. Lisäksi hankitaan FIM-järjestelmän koulutuspalvelut, jonka hinta muodostuu erillisen hinnaston mukaisesti. Tämän hinta tulee jäämään alle 5 000 €.

Allekirjoitus

Ari Laakkonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut