§ 139  Asiantuntijapalvelujen hankinta kuntayhtymän valtionavustus hankehallinnolle

Lataa 

KEUDno-2020-6043

Päätöspäivämäärä

26.11.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
18.5 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää sopimuksista, sitoumuksista ja hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 6 000 000 euroa. Hallintosäännön 18.12 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle

Päätös

Edellä mainituin perustein päätn, että kuntayhtymä hankkii valtionavustus hankehallintoon tarvittavat asiantuntijapalvelut.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut