§ 152 Yhdessä kohti hyviä kuntoutussuunnitelmakäytäntöjä sujuvan arjen rakentumiseksi

Lataa 

KEUDno-2019-847

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018) § 15. 4. kohdan mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.
 

Päätös

Myönnän Satu Kontiaiselle tutkimusluvan aiheeseen Yhdessä kohti hyviä kuntoutussuunnitelmakäytäntöjä sujuvan arjen rakentumiseksi.

Valmis raportti pyydetään lähettämään sähköisesti kirjaamo@keusote.fi Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hyödynnettäväksi.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut