§ 18 Vuokrien tarkistaminen 2020 Martinkaari

Lataa 

KEUDno-2020-243

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallintosäännön (yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46) 18 §:n kohdan 12 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää muista asioista, joita ei ole säädetty tai
määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Päätös

Tarkistan KOY Hyvinkään Martinkaaren tukiasuntojen vuokria 1.3.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Vuokrien korotus on 3 % vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vesi ja sähkö sisältyvät vuokraan. 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut