§ 16 Vuokrien tarkastaminen 2020 Venlankatu VAM

Lataa 

KEUDno-2020-242

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän hallintosäännön (yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46) 18 §:n kohdan 12 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää muista asioista, joita ei ole säädetty tai
määrätty muulle kuntayhtymän toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Päätös


Tarkistan Venlankadun tukiasunnon vuokraa 1.3.2020 alkaen liitteen mukaisesti.
Vuokran korotus on 3 % vuokrasopimuksen mukaisesti.
 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut