§ 132 Väliaikainen sopimus Työterveydenhuollon palvelun hankinnasta Lääkärikeskus Aava Oy:ltä

Lataa 

KEUDno-2019-621

Päätöspäivämäärä

15.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018) § 15 kohta 5. kuntayhtymän johtaja päättää hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, milloin niiden arvo on yli 2 500 000, mutta enintään 6 000 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista. Kuntayhtymän johtaja tiedottaa yhtymähallitusta ennen kilpailuttamista.
 

Päätös

Hyväksyn väliaikaisen sopimuksen työterveydenhuollon palvelun hankinnasta Lääkärikeskus Aava Oy:ltä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut