§ 99 Vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmän perustaminen

Lataa 

KEUDno-2021-12147

Päätöspäivämäärä

1.7.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46) 18 §:n mukaan kuntayhtymän johtaja päättää asiasta, joka koskee useampaa kuin yhtä palvelualuetta.
 

Päätös

Nimeän Keusoten vakavien vaaratapahtumien tutkintaryhmän jäsenet ja vahvistan ryhmän tehtävät esityksen mukaan.

Allekirjoitus

kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut