§ 21 Työkykyhankkeen ohjausryhmän asettaminen

Lataa 

KEUDno-2020-4005

Päätöspäivämäärä

15.2.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö
 

Päätös

Päätän asettaa Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta saaneelle Keski-Uudenmaan työkykyhankkeelle 2020-2022 ohjausryhmän seuraamaan ja ohjaamaan hankkeen toteutumista.

Lisäksi päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän edustajat ohjausryhmässä ovat keskitettyjen palvelujen päällikkö Ari Laakkonen, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana, projektipäällikkö Silja Wahlsten, hankkeeseen rekrytoitava hankesuunnittelija, joka toimii ohjausryhmän sihteerinä, hankkeeseen rekrytoitu kokemusasiantuntija Marika Rutanen sekä työllisyyskoordinaattori Jaakko Antikainen. Lisäksi ohjausryhmän kokouskutsut lähetetään kuntayhtymän johdolle, jotka osallistuvat kokouksiin mahdollisuuksiensa mukaan sekä erikseen sovitusti käsiteltävien asioiden sitä edellyttäessä. Puheenjohtaja voi tarvittaessa kutsua ohjausryhmään myös muita edustajia ja hankehallinnon kannalta keskeisiä henkilöitä.

Samalla päätän pyytää ohjausryhmään nimetyt edustajat TE-toimistosta, Kelasta, Keusoten alueen kuntien työllisyyspalveluista, Keski-Uudenmaan TYP:stä, sekä alueella toimivista järjestöistä.

Hankkeiden valvojan (STM) nimeämä edustaja THL:stä kutsutaan mukaan ohjausryhmän kokouksiin ja hän on mukana myös muistion jakelulistalla.

Ohjausryhmän toimikausi on 1.3.2021 – 31.12.2022.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen Kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut