§ 210 Tutkimuslupahakemus tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnnan yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet Suomalaisessa perusterveydenhuollossa

Lataa 

KEUDno-2019-1499

Päätöspäivämäärä

24.9.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohta 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Mikko Honkasalon tutkimukseen tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut