§ 120 Tutkimuslupahakemus tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet suomalaisessa perusterveydenhuollossa

Lataa 

KEUDno-2019-474

Päätöspäivämäärä

25.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 15 kohta 4)  mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.
 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Linnasmägi Liinalle aiheeseen "Tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet suomalaisessa perusterveydenhuollossa".

Valmis raportti pyydetään toimittamamaan sähköisesti kirjaamo@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut