§ 123 Tutkimuslupahakemus työn kokemuksista kotihoidossa

Lataa 

KEUDno-2019-442

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 15 § kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Aija Chronsin tutkimukseen  "Onnistuinko tänään- jaksanko huomenna? kertomuksia työn kokemuksista kotihoidossa".

 

Valmis raportti pyydetään toimittamaan sähköisesti kuntayhtymän kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut