§ 164 Tutkimuslupahakemus, perusterveydenhuollon lähiesimiesten näkemykset moniammatillisesta yhteistyöstä, sen kehittämisen tarpeesta ja kehittämismahdollisuuksista

Lataa 

KEUDno-2020-9242

Päätöspäivämäärä

23.12.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Jasmina Nybergin tutkimukseen, jonka aiheena on perusterveydenhuollon lähiesimiesten näkemykset moniammatillisesta yhteistyöstä, sen kehittämisen tarpeesta ja kehittämismahdollisuuksista.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut