§ 85 Tutkimuslupahakemus omavalvonnan näkökulma sosiaalihuoltolain mukaisissa yksityisissä siivouspalveluissa

Lataa 

KEUDno-2021-11292

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Marjaana Siposen ja Janette Räisäsen tutkimukseen Omavalvonnan näkökulma sosiaalihuoltolain mukaisissa yksityisissä siivouspalveluissa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut