§ 36 Tutkimuslupahakemus/ odotusaikatietojen tarve ja tiedonhallinta - Case Suomen terveyskeskusten suun terveydenhuolto

Lataa 

KEUDno-2021-4342

Päätöspäivämäärä

18.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Riitta Söderlundin tutkimukseen odotusaikatietojen tarve ja tiedonhallinta - Case Suomen terveyskeskusten suun terveydenhuolto.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut