§ 8 Tutkimuslupahakemus, dialogisuus Kotorannan kuntoutuyksikön perhetapaamisissa

Lataa 

KEUDno-2021-579

Päätöspäivämäärä

27.1.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan myöntämisestä tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Matti Lakkavaaran tutkimukseen dialogisuus Kotorannan kuntoutuyksikön perhetapaamisissa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut