§ 17 Tutkimuslupahakemus, asiakkaan kuulemisen parantaminen palautteiden keräämistä kehittämällä Lean-filosofialla ja sen menetelmillä

Lataa 

KEUDno-2021-558

Päätöspäivämäärä

8.2.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Johanna Joutsiniemen tutkimukseen asiakkaan kuulemisen parantaminen palautteiden keräämistä kehittämällä Lean-filosofialla ja sen menetelmillä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut