§ 187 Tutkimuslupahakemus asiaan Tekoälypohjainen asiakasvirtoja kanavoiva Klink pro -asiakastyytyväisyys sovelluksen käytöstä ja asiakaskoksemus

Lataa 

KEUDno-2019-1216

Päätöspäivämäärä

14.8.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) 15 § kohta 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

 

Päätös

Myönnän Tiina Monoselle tutkimusluvan aiheeseen Tekoälypohjainen asiakasvirtoja kanavoiva Klinik pro -asiakastyytyväisyys sovelluksen käytöstä ja asiakaskokemus.

Valmis raportti edellytetään toimitettavaksi sähköisesti kirjaamo@keusote.fi Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hyödynnettäväksi.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut