§ 98 Tutkimuslupahakemus aiheeseen muutosjohtamisen kehittäminen pelillistämisellä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä

Lataa 

KEUDno-2019-355

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Kesk-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 15 § kohta 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

 

Päätös

Päätän myöntää tutkimusluvan Teemu Silmolalle aiheeseen muutosjohtamisen kehittäminen pelillistämisellä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä.

Valmis tutkielma pyydetään toimittaan kuntayhtymän hyödynnettäväksi kirjaamon kautta.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut