§ 193 Tutkimuslupahakemus aiheeseen älylaitteet ja lasten fyysinen terveys

Lataa 

KEUDno-2019-1306

Päätöspäivämäärä

4.9.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön  (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) § 15, kohta 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Nooralotta Ikosen ja Marjo Rosberg-Hämäläisen tutkimukseen älylaitteet ja lasten fyysinen terveys.

Valmis tutkielma edellytetään toimitettavan sähköisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon,  kirjaamo@keusote.fi.
 

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut