§ 121 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen koulutussabluuna Hyvinkään kotihoidon henkilöstölle

Lataa 

KEUDno-2019-443

Päätöspäivämäärä

29.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (4.12.2018 / 15 § kohta 4) mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

 


 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Johanna Penttilälle aiheeseen Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen koulutussabluuna Hyvinkään kotihoidon henkilöstölle.

Valmis raportti pyydetään toimittamaan sähköisesti kirjaamo@keusote.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut