§ 165 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Masennuspotilaiden hoidon erot

Lataa 

KEUDno-2019-752

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) 15 § kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.
 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Sini-Maarit Airaksiselle aiheeseen Masennuspotilaiden hoidon erot.

Valmis raportti edellytetään toimitettavaksi Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hyödynnettäväksi sähköisesti kirjaamo@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Nimi ja titteli

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut