§ 172 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Hoitotyön ajankäyttö Hyvinkään terveyskeskussairaalassa

Lataa 

KEUDno-2019-1034

Päätöspäivämäärä

1.7.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) 15 § kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättääluvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.
 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Ilona Laineelle aiheeseen "Hoitotyön ajankäyttö Hyvinkään terveyskeskussairaalassa".

Valmis raportti edellytetään toimitettavaksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyödynnettäväksi sähköisesti kirjaamo@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut