§ 173 Tutkimuslupahakemus aiheeseen "Henkilöstökokemus itseohjautuvassa kotihoidon tiimissä"

Lataa 

KEUDno-2019-965

Päätöspäivämäärä

1.7.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)  § 15 kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Eeva Juntuselle aiheeseen "Henkilöstökokemus itseohjautuvassa tiimissä kotihoidon palveluissa".

Valmis raportti edellytetään toimitettavan sähköisesti kirjaamo@keusote.fi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hyödynnettäväksi.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut