§ 199 Tutkimuslupahakemus aiheena Järvenpään kouluterveydenhoitajien ryhmähaastattelututkimus

Lataa 

KEUDno-2019-1323

Päätöspäivämäärä

12.9.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski- Uudenmaan sote - kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156) 15 § kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta
tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Minna Laitin väitöskirjatutkimukseen "seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden käsittely yläkouluikäisten sateenkaarinuorten kanssa kouluterveydenhuollossa".

Valmis tutkielma edellytetään toimitettavan sähköisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon,  kirjaamo@keusote.fi.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut