§ 147 Tutkimuslupahakemus - Keusoten perhevalmennuksen yhdenmukaistaminen ja uuden mallin kehittäminen

Lataa 

KEUDno-2019-757

Päätöspäivämäärä

3.6.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 4.12.2018) § 15 kohta 4. mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoituseen.
 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Johanna Viuhkolle aiheeseen Keusoten perhevalmennuksen yhdenmukaistaminen ja uuden mallin kehittäminen.

Valmis tutkimusraportti pyydetään lähettämään sähköisesti kirjaamo@keusote.fi kuntayhtymän hyödynnettäväksi.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut