§ 45 Tutkimuslupahakemus / Ikääntyneen kuntoutujan kotiutumisen edistyminen toimijuutta vahvistamalla

Lataa 

KEUDno-2021-3970

Päätöspäivämäärä

25.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anna Selkaman tutkimukselle Ikääntyneen kuntoutujan kotiutumisen edistyminen toimijuutta vahvistamalla.

Allekirjoitus

Tiina Salminen, kuntayhtymän johtajan sijainen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut