§ 48 Tutkimuslupahakemus: Yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtamiskulttuuri sosiaali- ja terveyspalveluissa - Kompleksisuusteoreettinen lähestymistapa johtamisen tarkasteluun

Lataa 

KEUDno-2021-755

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Johanna Listolan tutkimukseen Yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtamiskulttuuri sosiaali- ja terveyspalveluissa - Kompleksisuusteoreettinen lähestymistapa johtamisen tarkasteluun.

Allekirjoitus

Tiina Salminen, kuntayhtymän johtajan sijainen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut