§ 49 Tutkimuslupahakemus Tarkistuslista turvallisen kotiutuksen apuvälineenä

Lataa 

KEUDno-2021-6278

Päätöspäivämäärä

31.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Netta Rajalan ja Mikko Lindroosin tutkimukseen Tarkistuslista turvallisen kotiutuksen apuvälineenä.

Allekirjoitus

Tiina Salminen, kuntayhtymän johtajan sijainen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut