§ 63 Tutkimuslupahakemus: Sosiaalisten hoivarobottien hyödyt Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ikääntyneiden kotihoitopalveluissa

Lataa 

KEUDno-2020-1388

Päätöspäivämäärä

28.5.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja teitojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Arto Kauton tutkimukseen sosiaalisten hoivarobottien hyödyt Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän ikääntyneiden kotihoitopalveluissa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut