§ 51 Tutkimuslupahakemus: Silmävammojen hoito-ohje perusterveydenhuollon akuuttivastaanoton sairaanhoitajille

Lataa 

KEUDno-2020-1047

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättä luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Ira Sjövallin ja Anni Kinnusen tutkimukseen Silmävammojen hoito-ohje perusterveydenhuollon akuuttivastaanoton sairaanhoitajille.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut