§ 34 Tutkimuslupahakemus: Sepsikseen liittyvät riskitekijät ja varhaisten merkkien tunnistaminen terveyskeskuksen akuuttivuodeosastolla hoitajien näkökulmasta

Lataa 

KEUDno-2020-461

Päätöspäivämäärä

4.3.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anniina Karhusen ja Camilla Vanton tutkimukseen sepsikseen liittyvät riskitelijät ja varhaisten merkkien tunnistaminen terveyskeskuksen akuuttivuodeosastolla hoitajien näkökulmasta.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut