§ 73 Tutkimuslupahakemus: Selkokielinen käsityöopas kehitysvammaisten vapaa-ajan toimintaan

Lataa 

KEUDno-2020-2430

Päätöspäivämäärä

17.6.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Juha Rautiaisen tutkimukseen Selkokielinen käsityöopas kehitysvammaisten vapaa-ajan toimintaan.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut