§ 3 Tutkimuslupahakemus: Rintakipupotilaan tarkkailuohje Nurmijärven akuutti vastaanotolle

Lataa 

KEUDno-2019-2299

Päätöspäivämäärä

17.1.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Sonja Blomin tutkimukseen, jonka aiheena on rintakipupotilaan tarkkailuohje Nurmjärven akuuttivastaanotolla.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut