§ 87 Tutkimuslupahakemus Perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuden kriteerien määräytyminen palvelutarpeen arvioinnin yhteenvedoissa

Lataa 

KEUDno-2021-8288

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Mari Lappalaisen ja Laura Varvaksen tutkimukseen Perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkuuden kriteerien määräytyminen palvelutarpeen arvioinnin yhteenvedoissa

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän edustajat

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut