§ 47 Tutkimuslupahakemus: Onnistumisen tekijät lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä: asiakkaiden ja läheisten, työntekijöiden sekä johdon ja päätöksentekijöiden näkökulmasta

Lataa 

KEUDno-2020-597

Päätöspäivämäärä

8.4.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähä tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Sirkka Rousun ja tutkimusryhmän jäsenten tutkimukseen Onnistumisen tekijät lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä: asiakkaiden ja läheisten, työntekijöiden sekä johdon ja päätöksentekijöiden näkökulmasta.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut