§ 117 Tutkimuslupahakemus: Omaisyhteistyön toimintatapamuutokset hoivakodeissa pandemian aikana

Lataa 

KEUDno-2020-5059

Päätöspäivämäärä

20.10.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntajohtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anu Kärkkäisen ja Suvi Rantasen tutkimukseen Omaisyhteistyön toimintatapamuutokset hoivakodeissa pandemian aikana.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut