§ 37 Tutkimuslupahakemus: Miksi perheemme on lastensuojelun asiakkaana? -Tapaustutkimus systeemisestä lastensuojelun toimintamallista

Lataa 

KEUDno-2020-428

Päätöspäivämäärä

8.3.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Tarja Häikiön tutkimukseen Miksi perheemme on lastensuojelun asiakkaana? -Tapaustutkimus systeemisestä lastensuojelun toimintamallista.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut