§ 96 Tutkimuslupahakemus/ Mikä auttaa jaksamaan vaativassa työssä? Lastensuojelun perheohjaajien työhyvinvointi

Lataa 

KEUDno-2021-11648

Päätöspäivämäärä

22.6.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Marika Lummeen tutkimuslupahakemukseen Mikä auttaa jaksamaan vaativassa työssä? Lastensuojelun perheohjaajien työhyvinvointi.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut