§ 27 Tutkimuslupahakemus/ Make or by, suun terveydenhuollon tiedonkeruu strategiset hankinnat-hankkeeseen

Lataa 

KEUDno-2021-3565

Päätöspäivämäärä

8.3.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan myöntämisestä tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Sampo Oksasen tutkimukseen Make or by, suun terveydenhuollon tiedonkeruu strategiset hankinnat-hankkeeseen.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut