§ 29 Tutkimuslupahakemus: Lean-muutosjohtamisen haasteet ja mahdollistajat julkisissa sote-palveluissa

Lataa 

KEUDno-2019-2169

Päätöspäivämäärä

23.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän takoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Petra Hurmeen tutkimukseen Lean-muutosjohtamisen haasteet ja mahdollistajat julkisissa sote-palveluissa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut