§ 79 Tutkimuslupahakemus/ Lasten tarkkaavuuden säätelyn tukeminen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnassa

Lataa 

KEUDno-2021-10963

Päätöspäivämäärä

31.5.2021

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Mari-Elsa Korkeamäen ja Mea Lönnbladin tutkimukseen Lasten tarkkaavuuden säätelyn tukeminen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnassa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut