§ 151 Tutkimuslupahakemus Lapsi suojelun kohteena- Lastensuojeluasiakkuuden kriteerit käytännön sosiaalityössä

Lataa 

KEUDno-2020-6182

Päätöspäivämäärä

11.12.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)

§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

 

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Milla Lohiojan tutkimukseen Lapsi suojelun kohteena- Lastensuojeluasiakkuuden kriteerit käytännön sosiaalityössä.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut