§ 27 Tutkimuslupahakemus: Lääkityspoikkeamat Keusoten tehostetun palveluasumisen yksiköiden Haipro-aineistossa 1.1.2019 - 31.12.2019

Lataa 

KEUDno-2020-336

Päätöspäivämäärä

23.2.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anna Porrun tutkimukseen Lääkityspoikkeamat Keusoten tehostetun palveluasumisen yksiköiden Haipro-aineistoissa 1.1.2019 - 31.12.2019.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut