§ 238 Tutkimuslupahakemus: Lääkehoidon kokonaisarviointi, 5 kpl, osana farmasian jatko-opintoja Helsingin yliopistossa

Lataa 

KEUDno-2019-2014

Päätöspäivämäärä

19.12.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamiseen tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Marika Mustosen haastatteluihin lääkehoidon kokonaisarviointi, 5 kpl, osana farmasian jatko-opintoja Helsingin yliopistossa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut