§ 103 Tutkimuslupahakemus LAPE -Uusimaa hanke, Ketterä kokeilu EVA-huoltoriidat Terapeuttinen vanhemmuustyöskentely

Lataa 

KEUDno-2019-212

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:n  4. kohdan mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

 

 

Päätös

Myönnän Maarit Mattilalle tutkimusluvan hakemukseen - Mikä auttaa lasta vanhempien eron jälkeen ja voiko perheterapeuttinen työskentely olla tukena eron jälkeisessä vanhemmuudessa.

Valmis raportti pyydetään toimittamaan kuntayhtymään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@keusote.fi

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut