§ 6 Tutkimuslupahakemus: Kotona tapahtuva akuutti hoidon tarpeen arviointi ja akuuttihoito - Kotisairaalan ja ensihoidon yhteistyö Keusoten alueella. Toiminnan vaikuttavuusseuranta 2019-2020

Lataa 

KEUDno-2019-2258

Päätöspäivämäärä

17.1.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 15 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen.

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Anni Karppilan tutkimukseen Kotona tapahtuva akuutti hoidon tarpeen arviointi ja akuuttihoito - Kotisairaalan ja ensihoidon yhteistyö Keusoten alueella. Toiminnan vaikuttavuuusseuranta 2019-2020.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut