§ 50 Tutkimuslupahakemus: Kotihoito ja palveluasuminen: Henkilökunnan osaaminen suun ongelmien havaitsemisessa ja päivittäisessä suunhoidossa

Lataa 

KEUDno-2020-1076

Päätöspäivämäärä

27.4.2020

Päätöksen tekijä

kuntayhtymän johtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 18 kohdan 4 mukaan kuntayhtymän johtaja päättää luvan antamisesta tieteellisiin tutkimuksiin ja tietojen luovuttamisesta tähän tarkoitukseen

Päätös

Myönnän tutkimusluvan Lilli Virtasen ja Terhi Mattilan tutkimukseen Kotihoito ja palveluasuminen: Henkilökunnan osaaminen suun onglemien havaitsemisessa ja päivittäisessö suunhoidossa.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut